Öz Erzincanlılar Otobüs Bileti

Öz Erzincanlılar HAKKINDA

Öz Erzincanlýlar otobüs firmasý çalýþma yaþamýna baþladýðý günden bu yana müþteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayýþýný benimseyerek yolcu taþýmacýlýðý alanýndaki faaliyetlerine devam eden bir kuruluþtur. Sýnýrlý bir alanda çalýþma gösteren tüm kuruluþlar gibi yapýlanmasý baþlangýçta yerel bir iþletme olarak sunulan otobüs firmasý günümüzde kaliteli hizmetini daha fazla insana ulaþtýrmak kendinden emin adýmlarla yapýlanmasýný geliþtirmeyi sürdürmektedir.
Erzincan Genel Merkez
2002 Kuruluş Tarihi
04462239919 Çağrı Merkezi

Öz Erzincanlılar Şube Telefonları

Öz Erzincanlılar Düzce ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şube adı Adres Telefon
Merkez 5386629626

ÜYE GİRİŞİ