OTOBÜS FİRMALARI

Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarından güvenle ve en ucuz şekilde otobüs biletini online satın al!

OTOBÜS FİRMANIZI HEMEN BULUN

 • Adıyaman Ünal
  51 Yýldýr, yenilikçi uygulamalarý ile öncü olma özelliðini koruyan ADIYA...
 • Ağrı Kösedağı Turizm
  Aðrý Kösedað Turizm, yýllardýr yolcu taþýmacýlýðý konusunda müþter...
 • Ağrı Ses Turizm
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Ağrı Tur
  Yeni Aðrý Tur firmasý yolcu taþýmacýlýðý alanýnda faaliyet gösteren b...
 • Ak Turizm
  Türkiye’de geleceðe damgasýna vuracak bir sektör. Ýyiden daha iyiye geçi...
 • Aksakal Seyahat
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Aksu Turizm
  Kahramanmaraþ merkezli firma filosunda bulunan 46 otobüsü ile seferlerini sü...
 • Alaşehir Sarıkız Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Amasya İtimat Turizm
  1986 senesinde faaliyete giren Amasya merkezli bir otobüs firmasýdýr. Karayol...
 • Anadolu Devran Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Anadolu Ulaşım
  Yurt içi yolcu taþýmacýlýðýnda geniþ ve seçkin bir hizmet aðý bulunan...
 • Antalya Toros
  Ülkemizde turizminin en önemli merkezlerinden olan Antalya’ya otobüs ile gi...
 • Aris Seyahat
  Türkiye’nin en yeni uluslararasý otobüs þirketleri arasýnda bulunan Aris ...
 • Artvin Ses Turizm
  Karadeniz’in yemyeþil doðasýný Artvin Ses Turizm ile yapacaðýnýz konfor...
 • As Turizm
  Ankara merkezli olarak çalýþan otobüs firmalarýndan As Turizm, kurulduðu g...
 • Atasoy Turizm
  Atasoy Turizm, hizmet sektörü içerisinde yerel bir iþletme olarak kurulduðu...
 • Bafra Express Turizm
  Asil Bafra Express Turizm otobüs firmasý kurulduðu günden bu yana yolcularý...
 • Balıkesir Turizm
  21 Mart 1997 yýlýnda Balikesir'de kurulan Balikesir Turizm, kýsa sürede prof...
 • Balıkesir Uludağ
  1973 yýlýnda kurulan Balýkesir Uludað Turizm, yýllar geçtikçe otobüs say...
 • BalıkesirVip Turizm
  Akçay, Ayvalýk, Burhaniye, Gönen, Çanakkale, Bandýrma ve Erdek gibi noktala...
 • Baltur
  Erdek - Bandýrma - Bursa hattýnda sefer düzenlemekte olan Baltur Turizm, mini...
 • Bayburt Turizm
  Doðu Karadeniz Bölgesi’nin yeni illerinden olan Bayburt’ta yaþýyorsanýz...
 • Ben Turizm
  Ben turizm, Özkeleþ ailesi üyeleri tarafýndan 1940 yýlýnda ulaþým sektö...
 • Beydağı Turizm
  1972 yýlýnda halk oylamasý ile ismini alan BEYDAÐI TURÝZM, bir aile þirket...
 • Biga Kale
  2010 yýlýnda Biga merkezli olarak kurulan firmamýz bugün; Gezi,Tur, VIP Yolc...
 • Bingöl Elaziğ Vip Turizm
  Bingöl Elazýð Vip Turizm otobüs firmasý kurulmuþ olduðu günden bu yana m...
 • Bitlis Taç Turizm
  2002 yýlýnda kurulmuþ olan Bitlis Taç Turizm karayolu ile ulaþým hizmeti s...
 • Buzlu Turizm
  Bini aþan çalýþaný, 300 e yakýn bilet satýþ noktasý ve onlarca þehiri...
 • Çağdaş Kiğı Karakoçan Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Çameli Koop
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Can Ardahan Turizm
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Çankırı Güven Turizm
  1998 senesinden beri hizmetlerine devam etmekte olan Çankýrý Güven Turizm se...
 • Çankırı Özlem Seyahat
  Kastamonu Özlem Seyahat, Kastamonu bölgesinde baþlýca gelen firmalardan bir ...
 • Cesur Bingöl
  Cesur Bingöl Turizm yolcularýna son derece nezih ve kaliteli bir hizmet vermey...
 • Çinar Seyahat
  Çýnar Turizm kurulduðu günden bu yana üstün kalite hizmet ve müþteri me...
 • Cizre Nuh İtimat
  Biz , geleceðe doðru attýðýmýz her adýmda , Bizi baþanya taþýyan en Ö...
 • Dadaş Turizm
  Kurulduðunda 14 adet Mercedes Benz-302 model otobüsleriyle Türkiye’nin üç...
 • Didim Seyahat
  Didim Seyahat kurulduðu 1964 yýlýnda ilk olarak Didim Söke arasýnda ulaþý...
 • Dilek Seyahat
  Her þeyden önce hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluþ olarak bu ...
 • Dinar Turizm
  Dinar Turizm firmasý Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde yer almaktadýr ve fir...
 • Divriği Nazar Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Diyarbakır Barış Turizm
  Diyarbakýr Barýþ Turizm, yerel bir iþletme olarak Diyarbarkýr merkezli olar...
 • Doğu Karadeniz
  Merkezi Rize ilinde bulunan Doðu Karadeniz Ekspres taþýmacýlýk firmasýnýn...
 • Doğu Kars
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Doğuş Diyar Birlik Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Doğuş Iğdır Turizm
  Þehirlerarasý yolcu taþýmadan en iyi hizmeti sunan Doðuþ Iðdýr Turizm, h...
 • Düzce Guven
  Mesleki ilkeleri ve itibarýmýzý her türlü ticari kaygýnýn üzerinde tutar...
 • Ece D2 Turizm
  Ece Tur seyahat 30 yýlý aþan taþýmacýlýk hayatýnda her zaman yeniliði, ...
 • Efetur
  1990 Yýlýnda merhum Mehmet Sadýk Efe tarafýndan bir aile þirketi olarak kur...
 • Ege Seyahat
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Elazığ Hazar Turizm
  Yeni bir yüzyýlýn "Önce Hizmet " sloganý önderliðinde 30 adet son model o...
 • Elazığ Murat Turizm
  Elazýð merkezli olan otobüs firmasý Murat Turizm ismini Elazýð bölgesinde...
 • Erbaa Seyahat
  Tokat merkezli bir seyahat firmasý olan Erbaa Seyahat, adýndan da anlaþýlaca...
 • Erbay Turizm
  Firmamýzýn kuruluþ tarihi 1980 olup, ''daima da ileriye''misyonuzmuz ile yola...
 • Erektaş Seyahat
  1987 yýlýnda kurulan firmamýz kuruluþ amacýnda taþýdýðý ruhu kaybetmed...
 • Erzincan Başak Turizm
  Kalitesinden ve firmanýn kurulduðu yýldan itibaren belirlediði ilkelerinden ...
 • Esadaş
  Esadaþ Turizm, kurulduðu 1983 yýlýndan bugüne kadar teknolojiyi yakýndan t...
 • Fatih Turizm
  Fatih Turizm güvenli ve zamana deðer veren seyahatler sunar... 1983 yýlýnda ...
 • Fındıkkale Turizm
  Türkiye’nin her yerine ulaþým hizmeti veren otobüs firmamýz Fýndýkkale ...
 • Fındıklı Toros
  Fýndýklý Toros ile Beydaðý Güçlerini Birleþtirdi....
 • Gever Turizm
  2006 yýlýnda kurulmuþ olan GEVER TURÝZM, tur operatörü olarak faaliyet gö...
 • Gök Mavi Tur
  Firmamýz yýllardýr yolcu taþýmacýlýðý sektöründe emek vermiþ bir ki...
 • Gölhisar Turizm
  Gölhisar Turizm, Burdur ilimizde 1 Kasým 2004 tarihinde kurulmuþtur. Toplam 4...
 • Gümüş Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Güney Akdeniz
  1974 yýlýnda merkezi Antalya olmak üzere kurulmuþ olan AKDENÝZ SEYAHAT 2002...
 • Gurkan
  1963 yýlýnda Ýzmit’in köylerine BMC marka kamyonlarla yolcu taþýmacýlý...
 • Gürkan Turizm
  Gürkan Turizm otobüs firmasý kurulduðu günden bu yana müþteri memnuniyeti...
 • Gürkök Gezer Turizm
  Gürkök Gezer Turizm kurulduðu günden bu yana yolcularýna kaliteli hizmet sa...
 • Gürsoylar Turizm
  Ýstanbul Aksaray’daki Emniyet Garajý’ndan kalkan araçlarýmýz güvenli v...
 • Hakkari Seyahat
  Seyahat eden yolcularýmýza kusursuz hizmet vermek,Her seyahatinde bir öncekin...
 • Halı Kent Turizm
  1983’ te Halýkent Otobüs Ýþletmesi olarak Demirci – Salihli – Ýzmir ...
 • Has Turizm A.Ş.
  1952 yýlýnda kamyondan bozma bir otobüs ile Antakya - Ceyhan- Adana - Tarsus ...
 • Hassoy Turizm
  Karayolu yolcu taþýmacýlýðýnda sürekli hizmet kalitesini yüksek tutarak ...
 • Hatay Güney Turizm
  Yüksek standartlý, kaliteli hizmet vererek müþteri memnuniyetini en üst dü...
 • Hatay Günsas Turizm
  Kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimizle karayolu ile þehirler arasý ve uluslar ...
 • Hatay Nur Seyahat
  Firmamýz 1995 yýlýnda kurulmuþtur. Yönetim kurulu Yahya Yabancý , Ferit K...
 • Hatay Öztur
  1996 yýlýnda Remzi, Ferit ve Sami Yabancý kardeþler tarafýndan kurulan þir...
 • Hedef Turizm
  Yenilikçi uygulamalarý ile öncü olma özelliðini koruyan firmamýz, ilkleri...
 • Hekimhan Turizm
  Zamaný doðru kullanmanýn gerçek güç olduðunu, deneyim ile birleþen güc...
 • İnci Turizm
  Ulaþým sektöründe kaliteli,güvenli ve insana deðeri en üst seviyede temel...
 • İnegol Seyahat
  Ýnegöl Seyahat, Bursa Ýnegöl merkezli olarak kurulmuþ bir turizm þirketidi...
 • İstanbul Kalesi Seyahat
  Kara yolunda hizmet veren Ýstanbul merkezli bir otobüs firmasýdýr. Ýnsan ta...
 • İstanbul Konfor
  Günaydýn Turizm, 1970-72 yýllarý arasýnda Ýstanbul’ da ki ilk personel t...
 • Izmit Seyahat
  Ýzmir Marmara’nýn sanayi merkezlerinden bir tanesidir. Sanayi kuruluþlarý ...
 • Jet Turizm
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýk...
 • Kahramanmaraş Mehteroğlu Turizm
  Kahramanmaraþ þehrinde 1970 yýlýnda kurulan Kahramanmaraþ Mehteroðlu Turiz...
 • Kale Seyahat
  1975 yýlýndan beri faaliyet gösteren en eski taþýmacýlýk firmalarýndan b...
 • Kanberoğlu
  Ülkemizin her yöresine güvenli, konforlu ve huzurlu bir yolculuðu kendine mi...
 • Kaptanoğlu Seyahat
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Kargı Turizm
  1960'dan beri 53 yýldýr, yenilikçi uygulamalarý ile bölgesinde ilkleri ve i...
 • Kars Kalesi
  Kars Kalesi Turizm, kendi bölgesi içerisinde kurulmuþ olduðu günden bu yana...
 • Kars Vip
  Kars Vip Otobüs Firmasý yerel bir iþletme olarak kurulduðu günden bu yana m...
 • Kastamonu Güven Turizm
  Firmamýz 1985 yýlýnda Hasan Çatal tarafýndan Taþköprü Emniyet Ekspres ad...
 • Kiğı Karakoçan
  Sektöre yenilikçi uygulamalar getirmek ve yolcularýnýn güvenini kazanmak ad...
 • Kırşehir Şanal
  1968 yýlýndan beri yolcu taþýmacýlýðý alanýnda hizmet veren Kýrþehir ...
 • Kontur Turizm
  Konya’nýn sektördeki öncü firmalarýndan biri olan Kontur Turizm, “Yolcu...
 • Lider Ağrı Doğuş Turizm
  Lider Aðrý Doðuþ otobüs firmasý kurmuþ olduðu profesyonel ekibi ile birl...
 • Lider Anadolu
  Ýstanbul, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakýr, Elazýð, Gaziantep, Ýzmir, Kay...
 • Lider Doğu Anadolu Trz
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Lider Elbistan
  ...yýlýnda merkezi Elbistan olmak üzere kurulmuþ olan CAN ELBÝSTAN 2009 yý...
 • Lider Muş Tur
  Tam olarak adý Lider Muþ Tur Turizm Ýnþaat ve Uluslararasý Taþýmacýlýk ...
 • Lider Siirt Turizm
  Seyahat eden yolcularýmýza kusursuz hizmet vermek,Her seyahatinde bir önceki...
 • Lüks Afşınlılar Seyahat
  1990 yýlýndan kurduðumuz bugüne, son teknoloji ürünü otobüslerimiz ve g...
 • Lüks Artvin
  21 Mart 1997 yýlýnda Artvin'de kurulan Lüks Artvin Seyahat , kýsa sürede pr...
 • Lüks Barış Turizm
  Lüks Barýþ Turizm, müþterilerinin sürekli deðiþim gösteren beklentileri...
 • Lüks Batman
  Firmamýz 1996 yýlýnda GÜLÇEK ve NAYMAN aileleri tarafýndan kurulmuþ olup ...
 • Lüks Bayburt
  Bayburt ta çalýþan ilk otobüs firmasý olan Lüks Bayburt Seyahat 1970 yýl...
 • Lüks Erzincan
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Lüks Gümüşhane
  Ülkemizin dört büyük þehri (Ýstanbul,Ankara,Bursa,Samsun) a yolcularýmýz...
 • Lüks Hitit Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Lüks İstanbul Turizm
  Lüks Ýstanbul Tur vizyonunu tek cümleyle anlatmak gerekirse ; kaliteli ve yen...
 • Lüks Muradoğlu Turizm
  Kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimiz ile koþulsuz müþteri memnuniyetini saðl...
 • Lüks Niksar Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Lüks Yonca
  Firmamýz yeni yüzyýlýn "Önce Güven" sloganý önderliðinde güler yüzlü...
 • Malatya Kayısıkent Turizm
  Kayýsý Kent Turizm 2000 yýlýnda Malatya'mýzla özdeþleþen kayýsýdan ism...
 • Malatya Zafer Turizm
  1947 yýlýnda Mustafa AKSOÐAN tarafýndan büyük bir heyecenla kurulan firma,...
 • Mardin Seyahat
  Hizmet verdiðimiz Ulusal yolcu taþýmalýðýnda, kaliteyi, güveni, saygýnl...
 • Martur Trz.Ltd.Şti.
  1996 yýlýnda kurulan Mar-tur Ltd. Þti. Doðu’nun elit otobüs þirketi olar...
 • Mek Ağrı
  Mek Aðrý Daðý Turizm Aðrý ve çevresinde faaliyet göstermektedir. Yenilen...
 • Mercan Turizm
  Yüksek standartlý, kaliteli hizmet vererek müþteri memnuniyetini en üst dü...
 • Mersin Travel Turizm
  Mersin Travel, sektörde örnek, müþterilerine karþý her zaman hizmetkar ve ...
 • Metatur Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Midyat Güneydoğu Seyahat
  1977 yýlýnda kurulan ve þehrimizle özdeþleþen firmamýz bugüne deyin mü...
 • Muş Yolu Turizm
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Narlıca Seyahat
  Narlýca Seyahat olarak bizler sizin en rahat þekilde seyahat etmenizi saðlaya...
 • Neka Vip
  Personel taþýmacýlýðýnda yaþantýmýzýn en büyük zorluklarýndan birid...
 • Net Turizm
  Günümüz modern kalite anlayýþýna sahip genç, dinamik, güler yüzlü çal...
 • Niğde Aydoğan
  Niðde Aydoðanlar Turizm kurulmadan önceki dönemlerde Niðde ulaþtýrma sekt...
 • Niksarkale
  1994 yýlýndan beri siz deðerli müþterilerimize hizmet etmektedir. Yenilikç...
 • NOKTA
  Nokta Turizm yaygýn ulaþým aðý ile Fatsa ilinde bulunan þubelerinde hizmet...
 • Öncü Seyahat
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Ortaca Koop Turizm
  Muðla merkezli otobüs firmasý Ortaca Koop Turizm filosunda bulunan 8 aracý i...
 • Öz Bingöl Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Öz Diyarbakır
  1981 yýlýnda Diyarbakýr ismi ile özdeþleþen ilk ve tek firma özeliðini t...
 • Öz Elazığlılar Seyahat
  Kalitesinden ve firmanýn kurulduðu yýldan itibaren belirlediði ilkelerinden ...
 • Öz Elbistan
  Elbistan merkezli insan taþýmacýlýðý yapan bir otobüs firmasýdýr. 1970 ...
 • Öz Erzincanlılar
  Öz Erzincanlýlar otobüs firmasý çalýþma yaþamýna baþladýðý günden ...
 • Öz Isparta
  27.01.1989 yýlýnda Isparta – Ýstanbul arasýnda karayolu taþýmacýlýðý...
 • Öz Nuhoğlu Turizm
  1996 yýlýnda kurulan Rize merkezli otobüs firmasý modern otobüs filosu ile ...
 • Öz Sivas Seyahat
  Taþýma hayatýna 1952 yýlýnda baþlayan Halil DOÐAN bu hizmetini 1962 yýl...
 • Özemniyet
  Özemniyet Turizm 1954 yýlýnda Bartýn merkezli olarak kurulmuþtur. Ýlk kuru...
 • Özen Turizm
  1956 yýlýnda ilk olarak kamyon ile nakliye iþleri yapýlmakta idi 1973 yýlý...
 • Özlem Adana Turizm
  Müþteri memnuniyeti konusunda bekleneni gerçekleþtirmek ve rahat bir yolculu...
 • Özlem Ardahan
  1978 yýlýnda vahit kayatürk tarafýndan kurulan özlem ardahan otobüs iþlet...
 • Özlem Bingöl Seyahat
  Bingöl, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana baþta olmak üzere hizmet veren Özle...
 • Özlem Cizre Nuh
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Özlem Muş Vip
  Muþ merkezli Özlem Muþ Vip, Muþ - Bingöl - Elazýð - Malatya - Erzurum - T...
 • Özlem Seyahat
  Özlem Seyahat 1994'dan beri kesintisiz hizmet veren; güvenli, rahat, huzurlu b...
 • Pamukkale Turizm
  Pamukkale Turizm; 1962 yýlýnda Denizli’de Bababalým ailesi tarafýndan kuru...
 • Patnos İtimat
  Kara yolunda insan taþýmacýlýðý yapan Patnos merkezli olmak üzere Türkiy...
 • Rh Turizm
  RH Turizm otobüs firmasý kendisine misyon olarak, “Her zaman güven, saygý ...
 • Safran Turizm
  Safkar Safran Turizm'in kurucularý olan YILMAZLAR ailesinin taþýmacýlýk sek...
 • Sahil Gülü Turizm
  Türkeli merkezli olmak üzere þehirlerarasý insan taþýmacýlýðý yapan bi...
 • Sahil Seyahat
  Rize merkezli olmak üzere karayolunda insan taþýmacýlýðý yapan bir otobü...
 • SakaryaVIB
  1997 yýlýnda araç sahiplerinin S.S. Sakarya Vib Kooperati'ni kurmasý ile bir...
 • Sas Seyahat
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Seç Turizm
  Karayolu yolcu taþýmacýlýðý sektörünün öncü firmalarýndan olan Seç ...
 • Sema Turizm
  Van merkezli Öz Sema Turizm, 1992 yýlýndan beri hizmet veren bölgenin en ön...
 • Sen Turizm
  Hatay Sen Turizm, ilk yurtiçi otobüs seferine 2007 yýlýnda çýkmýþtýr. ...
 • Serhat Iğdır Turizm
  Müþteri memnuniyeti konusunda bekleneni gerçekleþtirmek ve rahat bir yolculu...
 • Show Time Turizm
  Seyahat sektöründe uzun yýllardýr hizmetlerine devam eden Show Time Turizm, ...
 • Siirt Baykan Jet Turizm
  Siirt Baykan Turizm, Batman, Diyarbakýr, Siirt, Þanlýurfa þehirleri arasýnd...
 • Siirt Has
  Son yýllarda kurulan yeni firmalardan birisi olan Siirt Has Turizm, Siirt’ten...
 • Siirt Petrol
  1972 yýlýndan bu güne kadar turizm sektöründe hizmet veren Siirt Petrol, he...
 • Simav Beyce Birlik Turizm
  1966 Yýlýnda çoðunluðu Simav'ýn Beyce Kasabasý'ndan Olan Katýlýmcýlar...
 • Şimşek Seyahat
  Kurulduðu günden bu yana aile þirketi olma özelliðini koruyan, müþteri me...
 • Star Batman
  Kalitemizden ödün vermeden ilkleri yaþayan ve yaþatan bir firma olarak; Mü...
 • Star Diyarbakır
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Star Mardin Turizm
  Mardin merkezli olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasýna karayolunda ulaþ...
 • Süha Turizm
  4 Mayýs 2007 tarihinde Süleyman Hamurcu tarafýndan Kayseri merkezli olarak ku...
 • Süzer Seyahat
  Kaliteli, Güvenli, ve Yenilikçi hizmetlerimizle koþulsuz müþteri memnuniyet...
 • Taçtur
  Akçay Travel'ý kurmak için bir araya geldiðimizde yýl 2004 'dü. Akçay Tra...
 • Tokat İmparator Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Tokat Kale Seyahat
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Tokat Seyahat
  Günümüz modern kalite anlayýþýna sahip genç, dinamik, güler yüzlü çal...
 • Tokat Yıldızı
  8 Yýllýk yol dostunuz TOKAT YILDIZI A.Þ dünden bugüne ulaþan Tokat Yýldý...
 • Tosya Seyahat
  Taþýmacýlýk hayatýna 195O li yýllarda Tosya Doðan Turizm olarak kurulan K...
 • Tuncelililer
  Tunceli merkezli olarak kurulan ve köklü bir firma olan Tuncelilier Turizm old...
 • Turay Turizm
  1973 yilinda Turay Turizm olarak hem misyonunu hem de hedefini buyuterek Karaden...
 • Turgut Reis
  Kars merkezli Turgutreis Group tarafýndan faaliyete geçirilen Turgutreis Turiz...
 • Türkay Turizm
  Türkay Turizm sizlerin rahatlýðý için araçlarýný yeni teknolojiye uygun ...
 • Tursan Turizm
  Tursan Seyahat ve Turizm Þirketi 1978 yýlýnda Antakya’da kurulmuþtur. Kara...
 • Tuzgölü Seyahat
  Þ.Koçhisar Tuzgölü Seyahat 1994 yýlýnda ilk temelleri atýldýðý günden...
 • UludağVip Turizm
  * Yüksek standartlý, kaliteli hizmet vererek müþteri memnuniyetini en üst d...
 • Ulusoy Derya
  Firmamýz 1972 tarihlerinde Eski Ýþ Bankasý altýnda Ulusoy Firmasýyla yanya...
 • Ulusoy Seyahat
  1975 yýlýndan bu yana Otobüs ve Turizm sektöründe yýllardýr faaliyetlerin...
 • Urfa Cesur Turizm
  1947 Yýlýnda Recep CESUR tarafýndan kurulan firmamýz o yýllarda sadece Diya...
 • Üstündağ Turizm
  Üstündað Turizm 2011 yýlýnda yolcu taþýmacýlýðýna baþladý. Merkezi ...
 • Vangölü Turizm
  1970 yýlýndan beri hizmet vermekte olan firma, 69 Mercedes-Benz Travego otobü...
 • Vanyolu Seyahat
  Van Yolu Seyahat, adýndan da anlaþýlacaðý üzere Van merkezli bir otobüs f...
 • Villa Seyahat
  Konuklarýmýza ve çalýþanlarýmýza olan davranýþlarýmýzda; Karþýlýkl...
 • Vip Malatyalılar Turizm
  1999 yýlýnda kurulan Malatya merkezli firma filosundaki 6 otobüsü ile ulaþ...
 • Yaman Turizm
  Yaman Turizm Ýsmail Yaman tarafýndan kurulmuþtur. 2014 yýlýnda kurulan firm...
 • Yatağan Koop
  Muðla'nýn önde gelen ve öncelikle Muðla'nýn ilçeleri arasýnda yolcu taþ...
 • Yazar Tur
  1950 yýlýndan bu yana Gaziantep-Ýskenderun yolunda faliyet göstermiþ olup, ...
 • Yeni Aksaray
  1999 yýlýnda kurulan YENÝ AKSARAY SEYAHAT 2012 yýlý itibariyle “HER ZAMAN...
 • Yeni Barış Turizm
  Yeni Barýþ Turizm firmasý kurulduðu günden bu yana yüksek kalite ve müþt...
 • Yeni Diyarbakır
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Yeni Sivas Turizm
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Yeşil Erciş Seyahat
  Müþterilerimizin deðiþen beklentilerine zamanýnda en uygun çözümleri gel...
 • Yörükoğulları Seyahat
  Yörükoðullarý seyahat olarak öncelikli hedefimiz her zaman yolcu memnuniyet...

ÜYE GİRİŞİ